Ngayong araw ginunita sa San Jose Elementary School, Cacandongan, Natividad, Pangasinan ang “Buwan Ng Wika”.  Kasabay nito ang panunumpa ng lahat ng organisasyon sa nasabing paaralan ng mag-aaral, magulang at guro.

Nagkaroon ng iba’t-ibang patimpalak tulad ng Isahang Awit, Sabayang Awit, Tula at ang pagpili ng Munting Lakan at Lakambini para sa mga mag-aaral ng Kinder hanggang ika-3 baitang.  At para sa ika-4 hanggang sa ika-6 na baitang ang Lakan at Lakambini.

Nakakitaan ng aktibong partisipasyon hindi lamang ang mga mag-aaral at mga magulang kundi gayon din ang Barangay Council na lahat ay dumalo sa nasabing okasyon.